За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Грип

НЗОК клинични пътеки

Подходящото лечение на пациентите с респираторни заболявания зависи от правилното и навременно диагностициране на заболяването. Ранното поставяне на диагнозата грип може да предотврати ненужно прилагане на антибиотици и да позволи своевременно започване на подходяща антивирусна терапия.

 

Обикновено лекарят поставя диагнозата грип на база на епидемиологичните данни за сезонната заболеваемост, както и на база типичната картина от симптоми, които има пациента:

  • клинична картина за остро начало с висока температура;
  • болки по мускулите и ставите;
  • последващо възпаление на носа и горните дихателни пътища - кихане, суха кашлица, дразнене в гърлото;
  • липса на изменения в лабораторните изследвания.

 

 

 

Респираторните заболявания, причинени от грип, са трудни за отдиференциране спрямо други респираторни заболявания, единствено и само въз основа на симптоматиката.

 

Окончателната диагноза се поставя с вирусологични изследвания - лабораторни изследвания, с които се изолира и определя конкретния вирус.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведениеМедийни
партньори