За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Ларингит

НЗОК клинични пътеки

Острият ларингит може да протече самостоятелно или да съпровожда острите инфекции на горните дихателни пътища. Най-често се касае за вирусна инфекция, причинена от различни вируси:

 • рино;
 • адено;
 • грипни;
 • парагрипни;
 • Coxsackie,
 • ECHO и дру. вируси.

 

Като бактериални причинители на ларингит се откриват:

 • стрептококи;
 • пневмококи;
 • стафилококи и др.

 

Понякога в израз на наслагването на бактериална инфекция след настъпила вече вирусна, може да се изолират и двата вида причинители. Причина за настъпване на острия ларингит могат да бъдат професионални и битови вредности:

 • вдишването на пари и газове;
 • механично и химично запрашен въздух;
 • злоупотреба с тютюнопушене и алкохол;
 • пренапрежение на гласа.

 

Предразполагащ фактор е затрудненото носно дишане, поради отпадане на пречистващата, овлажняваща и затопляща роля на носната кухина.

 

При хроничният ларингит освен тези причини, могат да се споменат още анатомични особености на ларинкса, които благоприятстват често инфектиране, хронични възпалителни процеси в носа, синусите, гълтача и др., хронично изложение на запрашен въздух в професионалната среда, дълговременно тютюнопушене и др.

 

Вродени аномалии на ларинкса с неправилна конструкция, които нарушават нормалния поток на въздуха към белия дроб и от белия дроб навън. Те благоприятстват задържането на бактерии и вируси, както и затрудненото очистване на попаднали в трахеята и бронхите вещества.

Такива могат да бъдат:

 • нарушена нормална конструкция на ларинкса;
 • вродена диафрагма в ларинкса;
 • нестабилност и разместване на хрущялите му.

 

Продължителното тютюнопушене води до хроничен оток на ларинкса, както и изсушаване лигавицата на дихателните пътища. Тютюневият дим нарушава нормалното движение на власинките на трахеята и бронхите, които изхвърлят навън попаднали вредни вещества и микроорганизми. Така засегнатият ларинкс, както и дихателните пътища като цяло, са удобна среда за заселване и развитие на микроорганизми, респ. и на инфекция.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведениеМедийни
партньори