За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Синузит

НЗОК клинични пътеки

Рисковите фактори за развитие на заболяването са:

  • излагане за дълго време на бързопроменящи се метеорологични условия;
  • неадекватно на времето облекло;
  • недобре лекувани възпаления на носа (хреми) и др.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведениеМедийни
партньори