За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Отит

НЗОК клинични пътеки

Рисковите фактори за възникване и развитие на заболяването са:

  • ненавреме овладяни инфекции в устата, носа и гърлото, особено при малки деца;
  • ненавреме овладяни инфекции във външното ухо.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведениеМедийни
партньори