За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Киста на яйчниците

НЗОК клинични пътеки

Профилактика

 

Засега не съществува сигурна профилактика срещу кистообразуването. Едно от най-често използваните средства - противозачатъчните таблетки - се смята, че имат в изветна степен възможност за превенция на бъдещо образуване на кисти. Затова, поне на този етап от развитие на гинекологията, най-сигурни са рутинните гинекологични профилактични прегледи, за да може кистата да се диагностицира рано и да се направи адекватно лечение.

 

Особено внимание трябва да се обръща на наследствено обременените пациентки. Желателно е те да провеждат задължително профилактични прегледи, поне няколко пъти годишно. При наличието на суспектна формация поведението трябва да бъде максимално агресивно.

 

Всяка една доброкачествена киста на яйчника може да малигнизира (да се превърне в раково образувание). Яйчниковият карцином е един от най- злокачествените тумори.

 

 

Лечение

 

  • Наблюдение чрез периодични контролни прегледи. Това е възможно при функционални кисти на млади жени, без ехографски и лабораторни белези съмнителни за малигненост, асимптомни или със слаби оплаквания. При проследяването се следи дали кистата нараства.
  • Противозачатъчни хапчета – изписват се не толкова за лечение на кистата, а за да се намали рискът от образуване на нови.
  • Оперативно лечение - препоръчва се при големи кисти, нарастващи по размер и сериозни оплаквания. Чрез операцията от една страна се отстранява кистата и се облекчават симптомите, а от друга страна се взима материал за изследване за злокачествени клетки.

- Пробождане (пункция) и изтегляне на течността;

- Отстраняване на кистата;

- Отстраняване на целия яйчник – посредством лапароскопия (съвременен метод без отваряне на коремната кухина) или с цялостна стандартна операция.

 

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Милко Сираков, д.м.

Специалност
АГ
Медицинско заведение
Университетска болница „Майчин дом”, София, ул. Здраве № 2
Медийни
партньори