За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Слънчева алергия

НЗОК клинични пътеки

Като рискови фактори за поява на реакцията могат да се посочат:

  • излагане на слънце на чувствителни хора, склонни към алергични и кожни възпаления;
  • използване на различни козметични средства, дразнещи кожата или такива, влизащи в реакция с ултравиолетовите лъчи.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Георги Христов

Специалност
Алергология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Тестове

Първо общонационално изследване на алергично болните в България

Медийни
партньори