За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Слънчева алергия

НЗОК клинични пътеки

Диагнозата „слънчева алергия” се поставя на база на клиничната изява - поява на обрив при излагане на слънце, обрив при слънчева експозиция след използване на даден лекарствен или козметичeн препарат. В последния случай трябва да се определи дали причина за алергията не е само конкретния препарат. Това може да стане с кожна проба - леко одраскване върху предмишницата като на мястото се постави капка от препарата и се провери след 20 минути дали е налице алергична реакция срещу препарата.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Георги Христов

Специалност
Алергология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Тестове

Първо общонационално изследване на алергично болните в България

Медийни
партньори