За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Алергия към домашен прах

НЗОК клинични пътеки

Рисковите фактори за развитието на тази алергия са:

  • склонност на организма към алергични прояви;
  • ниска битова хигиена;
  • генетична обремененост.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Георги Христов

Специалност
Алергология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Тестове

Първо общонационално изследване на алергично болните в България

Медийни
партньори