За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Алергия към домашен прах

НЗОК клинични пътеки

Основните причини за развитието на алергията са:

  • попадане в дихателната система на домашен прах;
  •  обилна запрашеност;
  • предразположеност на организма към алергични реакции.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Георги Христов

Специалност
Алергология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Тестове

Първо общонационално изследване на алергично болните в България

Медийни
партньори