За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Алегрия към полени

НЗОК клинични пътеки

Като рискови фактори за поява на тази реакция могат да се посочат:

  • определени месеци в годината, когато се отделя съответния полен от растенията - т.е. заболяването има отчетливо сезонен характер, съвпадащ с периода на цъфтене на определени растения. През пролетта алергия предизвиква прашецът на дърветата и храстите, през лятото – прашецът на житните растения, а през есента - прашецът на плевелите.

 

Рискови групи са хората, имащи други алергии и такива, имащи родственици в семейството с алергия.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Георги Христов

Специалност
Алергология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Тестове

Първо общонационално изследване на алергично болните в България

Медийни
партньори