За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Алегрия към полени

НЗОК клинични пътеки

Причина за алергичната реакция е попадане на алергена в очите, устата, носа, дихателната система. При контакт с алергените, в организма настъпва сенсибилизация – повишаване на чувствителността. Образуват се специфични антитела, с цел да се изведат от организма попадналите в него чужди антигени. При повторно попадане на полените в организма, заради нарушения в имунната система се образуват прекомерно количество антитела, при което се отделя голямо количество медиатори на възпалението - вещества, които индуцират възпалителната реакция. Именно тази свръх реакция на организма става причина за проявата на алергията и последващите изменения в организма.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Георги Христов

Специалност
Алергология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Тестове

Първо общонационално изследване на алергично болните в България

Медийни
партньори