За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на дебелото черво

Дебелочревният рак нараства бавно. Счита се, че за неговата клинична изява са необходими поне 5 години. Около 5% от болните имат безсимптомно протичане. Нерядко клиничните симптоми на болестта се откриват доста късно. Клиничната картина на болестта зависи от локализацията на рака в дебелото черво и степента на разпространение.

  • Туморите, които са разположени във възходящото черво, дават по-късно оплаквания, тъй като там червото е по-широко и известно време дебелочревното съдържимо преминава лесно. Най-честите симптоми при тази локализация на тумора са анемия, отпадналост, загуба на енергия. По-рядко може да се открие кръв, размесена с изпражненията. Поради по-широкия диаметър на червото запушването му и спирането на пасажа са редки.
  • Туморите в левите отдели на дебелото черво, които са по-тесни, водят до запушване на червото и стоп на дебелочревния пасаж. Болните съобщават за подуване на корема, коликообразни болки, особено след нахранване, промяна в ритъма на дефекация. Наблюдава се редуване на запек и диария, изтъняване на изпражненията поради стеснения от тумoра диаметър на червото. Може да има кървене, което може да не е постоянно, а от време на време. То може да е с ясна кръв или незабележимо, което да се установи само при лабораторно изследване на изпражненията. Наличието на кръв е чест симптом, но говори за напреднал процес.
  • Туморите на правото черво водят до промяна в ритъма на дефекация, запек, диария, болезнени спазми в областта на червото. Често болните съобщават за „незавършена дефекация“ (чувство на недоизхождане), дискомфорт в областта на правото черво.

 

При напреднал рак често се откриват:

- анемия;

- изразено спадане на тегло;

- опипващи се туморни маси при натиск по фланговете на корема;

- проява на запушване на червото, което протича със силна болка, подуване на корема, повръщане.

 

 

 

При напреднал раков процес дебелочревният рак метастазира (дава разсейки) в близко разположени лимфни възли, а в последствие и в редица органи - най-често черен дроб, бели дробове и др.

 

Симптомите на дебелочревния рак са неспецифични и не са характерни само за това заболяване. Често диагнозата се поставя късно, при напреднал раков прцес. Поради това, дори при най-дискретни оплаквания е наложително провеждането на профилактичен преглед. Диагностицирането на заболяването в ранен стадий е предпоставка за успешното му лечение.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Румен Лазаров

Специалност
Медицинска радиология и Онкология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София
Медийни
партньори