За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на дебелото черво

Като рискови фактори могат да се посочат:

  • Наличие на диета богата на мазнини и белтъци и недостатъчен прием на плодове, зеленчуци, фибри.
  • Наличие на полип/полипи на дебелото черво;
  • Фамилна обремененост за рак на дебелото черво. Наличието на някои генетични заболявания  (напр. фамилна аденоматозна полипоза) е свързано с по-висок риск от развитие на дебелочревен рак. Рискът за развитие на рак на дебелото черво при членове на фамилия с фамилна аденоматозна полипоза е 100%.
  • Някои заболявания на дебелото черво с давност над 15-20 години – например болест на Крон и хеморагичен улцерозен колит.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Румен Лазаров

Специалност
Медицинска радиология и Онкология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София
Медийни
партньори