За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на дебелото черво

Причините за развитие на този вид рак не са изяснени. В 75% от случаите липсват предразполагащи фактори.

 

Известна е ролята на диетата в развитието на заболяването. Ракът на дебелото черво се открива по-често в индустриалните региони и страни с диета, богата на животински мазнини, протеини, захар, а бедна на фибри (последните се намират в зърнените храни, мюсли и др., които стимулират перисталтиката на червата и благоприятстват движението на чревното съдържимо). Богатата на мазнини и белтъци храна води до създаване на подходящи условия за развитие на някои бактерии, които водят до задържане на мастно-разтворими токсични продукти. Консумацията на тлъсто месо, печено на скара с въглища, води до образуването на канцерогенни вещества в червото. Липсата на фибри с храната води до забавяне на чревния пасаж, което създава по-продължителен контакт на потенциални канцерогени с дебелочревната стена.

Приема се, че в повечето случаи рак на дебелото черво се развива на базата на съществуващ дебелочревен полип - доброкачествено образувание, което при по-големи размери или при наличие на множество дебелочревни полипи, може да се „изроди“ в дебелочревен рак.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Румен Лазаров

Специалност
Медицинска радиология и Онкология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София
Медийни
партньори