За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на дебелото черво

Диагнозата рак на дебелото черво се поставя след цялостен оглед на червото. Това става с:

- Рентгеново изследване с двоен контраст (иригография с двоен контраст) – контрасната материя се вкарва през ануса по модел на клизмата и се добавя въздух, който да разшири червото, за да се изобразят добре всички негови участъци.

- Фиброколоноскопия - с тънка оптична тръба (фиброколоноскоп) се прониква в червото и се прави оглед на цялото дебело черво. При съмнителни участъци се взима биопсия - малко количество тъкан, която се изследва под микроскоп.

 

 

- КТ (компютърна томография, скенер) - вид рентгеново изследване, което изобразява изследвания орган на тънки срезове и позволява да се наблюдават различни детайли в структурата.  

- Ендоскопска ехография - чрез фиброколоноскопската тръба се прави ултразвуково изследване на дебелочревната стена, като се установява доколко е разпространен туморът в стената на червото и околностите.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Румен Лазаров

Специалност
Медицинска радиология и Онкология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София
Медийни
партньори