За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на простатата

НЗОК клинични пътеки

Като рискови фактори могат да се посочат:

  • Мъже на възраст над 45-50 години;
  • Фамилна обремененост за рак на простатата;
  • Въздействие на редица канцерогенни фактори (физични и химични въздействия);

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Красимир Орешков

Специалност
Онкология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори