За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на простатата

НЗОК клинични пътеки

Диагнозата рак на простатната жлеза може да се направи при направени следните видове диагностични процедури:

 

  • Ректално туширане - прост и ефективен метод за оценка на размера и големината на простатната жлеза, нейната твърдост, еластичност, цялостно разрастване или само на определен участък и др. Извършва се чрез опипване на жлезата с един пръст през ануса.

 

 

  • Ехография - безвредно изследване с ултразвук на простатната жлеза, което определя големината и формата й, цялостно ли се е разрастнала или само определен участък и др. Ехографията на простатата може да се извърши по три начина - ехография през корема, през правото черво и през уретрата - като всеки от трите метода има своите предимства.
  • Венозна урография - представлява рентгеново изследване на бъбрека с контраст, въведен в кръвта. Чрез това изследване може да се оцени състоянието на отделителната система (бъбреци, пикочопроводи, пикочен мехур), наличието на притискане и/или запушване по техния ход и др.

 

  • КТ (компютърна томография, скенер) и ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) - дават детайли за структурата и размерите на жлезата.

 

  • Цистоуретроскопия - със специален апарат, наречен цистоскоп, се влиза през уретрата и се стига до пикочния мехур. По този начин се оглежда пикочния канал (уретра), стесняването му от простатата, пикочния мехур. Посредством това изследване може да се вземе и биопсия при необходимост.

 

  • Биопсия - взимане на материал за микроскопско изследване, от резултат на който  категорично може да се определи дали се касае за раков процес. Материалът за изследване може да се вземе чрез убождане на простатата с игла през ануса, засмукване на клетки след убождане, убождане в пространството между тестисите и ануса, диагностичен ТУРП (трансуретрална резекция на простатата - изрязване на простатната тъкан със специален инструмент през уретрата) и др.

 

 

 трансректална биопсия (достигане на простата през ануса)

 

 

  • Лабораторна диагностика - изследване на туморни маркери, които са значително повишени при рак на простатата, но могат да бъдат повишени и при други състояния:

- простатен специфичен антиген (ПСА, PSA);

- алкална фосфатаза;

- кисела фосфатаза;

- карцино-ембрионален антиген (КЕА, СЕА) и др.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Красимир Орешков

Специалност
Онкология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори