За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на простатата

НЗОК клинични пътеки

Окончателно излекуване на това раково заболяване може да бъде постигнато чрез оперативно лечение и при по-ранното му диагностициране. Операцията може да бъде отворена (през коремната стена) или през уретрата. По преценка на лекуващия специалист може да се прилагат лъчелечение или химиотерапия.

Специално място в лечението на рака на простатата заема хормонотерапията. Доказва се, че в голям процент от случаите с рак на простатата, заболяването е зависимо и стимулирано от наличието на андрогени (мъжки полови хормони).  Следователно цел на лечението е да се намали количеството на андрогените и да се блокира тяхното действие.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Красимир Орешков

Специалност
Онкология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори