За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на белите дробове

 

 

  • Най-застрашени от развиване на заболяването са дългогодишните пушачи, както и пасивните пушачи. Съществува подчертана зависимост между броя на изпушените цигари, продължителостта на тютюнопушенето и риска от развитие на белодробен рак. Рискът от поява на рак на белия дроб при тютюнопушене над 10 години, повече от 10 цигари дневно, е десетократно по-висок, в сравнение с непушачите. Десет години след преустановяване на тютюнопушенето рискът при бившите пушачи се изравнява с този при непушачите.

 

 

 

 

  • Канцерогенни вещества от професионалната среда – дългогодишна работа с влакнест азбестов прах, арсен и арсениеви съединения, никел, хром, полициклични ароматни въглеводороди, радиоактивни вещества и др. Рискът е подчертано висок при комбинация на тези канцерогени с тютюнопушене.

 

  • Хронични възпалителни белодробни заболявания, водещи до склеротични изменения - например туберкулоза, силикоза и др.

 

  • Наследствена предразположеност - вероятността за развитие на белодробен рак е 2-5 пъти по-голяма при лица, имащи родител, болен от това заболяване.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори