За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на белите дробове

 

 

Нормалните клетки на организма се изменят в злокачествени под въздействие на канцерогенни стимули – химични вещества или физични фактори, които при определени условия отключват раков процес.

  • Най-честата причина за рак на белия дроб е тютюнопушеното - при 85% от заболелите от рак на белия дроб съществува пряка връзка с тютюнопушенето. В цигарения дим се намират редица вещества с доказан канцерогенен ефект – катран, бензпирен, полоний, кадмий, бета-нафтиламин, хидразин, винилхлорид и др.

 

 

 

 

  • Белодробен рак може да се развие и в резултат на въздействие на професионални вредности – работа с азбест,  арсен , хром и др.
  • Генетичната предразположеност също не е без значение като фактор за развитие на белодробния рак.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори