За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на белите дробове

 

 

 

Подходът при лечение на белодробния рак зависи от типа рак (дребно- или недребноклетъчен), неговата локализация и големина, засягането или не на околните лимфни възли, наличие на метастази. Методите за лечение на белодробния рак, може да се прилагат самостоятелно или комбинирано, в зависимост от конкретния случай.

 

  • Хирургично лечение – по оперативен път се отстранява туморната маса и част от околната здрава тъкан. В зависимост от конкретния случай и разпространението на раковия процес, при операцията може да се отстрани част от белия дроб или целия бял дроб (ляв или десен). Обикновено хирургичното лечение не се прилага при дребноклетъчен рак на белия дроб, освен ако не е открит в много ранен стадий.
  • Химиотерапия (прилагане на различни медикаменти, които въздействат върху способността на туморните клетки да се делят). Обикновено химиотерапията се провежда в няколко курса, през определен период от време, в зависимост от конкретния случай. Този метод на лечение е метод на избор при наличие на метастази (разсейки).
  • Лъчелечение - използват се високо енергийни рентгенови лъчи за унищожаване на раковите клетки.
  • Таргетна (целева) терапия – учените работят върху нов вид лечение на белодробния рак чрез прилагане на медикаменти, въздействащи само върху раковите клетки без да увреждат здравите, нормални клетки на организма. Чрез таргетната терапия се избягват много от страничните действия на химиотерапията. В България вече се прилага този вид лечение на пациенти, които са преценени като подходящи на базата на резултати от изследвания. 

 

Въпреки, изброените възможности за лечение, водещо място в борбата срещу рака на белия дроб заема профилактиката. Преустановяването на тютюнопушенето е в основата на всички програми за борба срещу белодробния рак. Установено е, че 10 години след преустановяване на тютюнопушенето, рискът при бившите пушачи се изравнява с този при непушачите.

 

 

 

Спазване на правилата за безопасност на труда и използването на лични предпазни средства (маски, противогаз и др.) при работа в прахова среда, също е от значение като профилактична мярка срещу различни белодробни заболявания, в това число и при белодробен рак.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори