За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Левкемия

 

  • Остра нелимфобластна левкемия

В повечето случаи началото е остро, но част от болните могат да имат известно време по-незначителни оплаквания като леко повишена температура, отпадналост, нощни изпотявания, упорито главоболие и болки по костите.

Най-чести поводи за търсене на лекарска помощ са:

- Анемия;

- Поява на кръвоизливи при минимални травми;

- Инфекции;

- Прояви от страна на нервната система;

- Болка при натиск върху костите.

 

Увеличени са лимфните възли, слезката (далака) и черния дроб. По кожата могат да се наблюдават белезникави или виолетови несърбящи обриви, набъбнали и лесно кървящи венци.

 

 

анатомично място на черен дроб (liver) и слезка (spleen)

 

  • Остра лимфобластна левкемия

Острите лимфобластни левкемии са най-честият тип левкемии в детска възраст. В сравнение с нелимфобластната левкемия тук се срещат по-често костно-ставни болки и неврологични прояви, като повод за поставяне на диагнозата. Наблюдават се увеличение на лимфните възли, слезката и черния дроб, както и увеличение на  тестисите и яйчниците. Това е вследствие на инфилтрацията им от незрелите, злокачествени кръвни клетки.

 

  • Хронична лимфоцитна левкемия

Касае се за заболяване, при което лимфоцитите (един от видовете бели кръвни клетки) изглеждат зрели, но са непълноценни и не могат да си изпълняват функциите.

В началото заболяването протича безсимптомно и често се диагностицира случайно. Може да има намалена работоспособност и нощни изпотявания.

Най-често болните търсят лекарска помощ при увеличение на лимфни възли, на което те дълго време не са обръщали внимание, поради това, че са неболезнени. Друга причина са рецидивиращите инфекции или промени по кожата. Последните са разнообразни - сърбеж, екзема, херпес-зостер, въpловидни подутини (инфилтрати). Често се развива анемия. Повод за поставяне на диагнозата може да бъде тежест в корема, дължаща се на увеличени лимфни възли в коремната кухина, но по-често поради увеличение на слезката.

 

 

  • Хронична миелоидна левкемия (ХМЛ)

 

Заболяването протича в три фази:

- Хронична (спокойна, стабилна) фаза

Обикновено началото е постепенно, като болните се оплакват от уморяемост, понижена работоспособност, нощни изотявания, отслабване на тегло. Болните най-често търсят лекарска помощ поради тежест и болка в ляво подребрие (увеличена слезка). Около половината от болните, при поставяне на диагнозата, нямат типични оплаквания и диагнозата се открива в хода на рутинни изследвания. Около 90% от болните биват диагностицирани в тази фаза. Наблюдава се болка при натиск върху слезката и гръдната кост.

 

- Фаза на изостряне

Появява се температура и болки по костите, наблюдава се рязко отслабване на тегло, както и засилване на отпадналостта и тежестта в лявата половина на корема. При прегледа се установява бързонарастващо уголемяване на черния дроб и слезката. Може да има увеличение на лимфните възли. Болният става резистентен на дотогава провежданото лечение.

 

 

 

- Бластна криза (трета фаза)

Това е терминален стадий на ХМЛ със значително изостряне на симптоматиката. Протичането наподобява остра левкемия. Бластната криза може да настъпи скоро след диагностицирането на заболяването, а в други случаи след продължителна хронична фаза – до 15 години.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Юлиан Иванов Райнов, д. м.

Специалност
Хематология
Медицинско заведение
Клиника по хематология и онкология, Военномедицинска академия, София
Медийни
партньори