За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Левкемия

Като рискови фактори за заболяването могат да се посочат:

  • работа с йонизиращи лъчения или облъчвания по различен повод;
  • болни във фамилията;
  • използване на някои наркотични вещества;
  • работа с вредни химикали и неспазване на хигиена на труда и др.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Юлиан Иванов Райнов, д. м.

Специалност
Хематология
Медицинско заведение
Клиника по хематология и онкология, Военномедицинска академия, София
Медийни
партньори