За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Левкемия

Етиологията на левкемиите все още е неизяснена, но съществуват редица предразполагащи фактори:

  • генетични – например при хронична миелоидна левкемия е доказана размяна на генетични участъци между хромозоми 9 и 22 (транслокация, t(9;22), т.нар. филаделфийска хромозома);
  • вродени имунни заболявания - дефект в имунната регулация може да повиши риска от злокачествена трансформация на кръвните клетки;
  • вирусни инфекции – установено е, че Ебщайн Бар вирусна инфекция може да доведе до развитие на левкемия. Една рядка форма на левкемия при възрастни, разпространена в Япония, се причинява от вирус, наречен  Human T-leukaemia lymphoma virus.
  • съществува теория за т.нар. онкогени (гени, определящи злокачествена трансформация);
  • хромозомни болести – например синдром на Даун;
  • фактори на околната среда - с доказано канцерогенно действие са йонизиращата радиация, бензолови производни и др.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Юлиан Иванов Райнов, д. м.

Специалност
Хематология
Медицинско заведение
Клиника по хематология и онкология, Военномедицинска академия, София
Медийни
партньори