За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Левкемия

Левкемията се доказва преди всичко с лабораторни изследвания, с които се търсят специфични промени в костния мозък и периферната кръв. Повод за провеждането на тези изследвания може да бъдат проявилите се симптоми, а при безсимптомно протичане (в началните стадии на хроничната левкемия) повод за поставяне на диагнозата може да бъдат и резултатите от профилактичните кръвни изследвания.

 

Остри левкемия 

В кръвта се установява намален брой червени кръвни клетки и тромбоцити, а левкоцитите (бели кръвни клетки) може да са намалени, нормални или най-често увеличени. Забелязва се увеличение на незрелите кръвни клетки (бласти) в кръвта.

Диагнозата може да се постави и на базата на резултат от костномозъчната пункция, при която се взема материал от костния мозък на човек, след което се изследва под микроскоп. Изследването е много информативно и важно за правилната диагноза.

Откриват се повече от 30% бластни (незрели) клетки в костния мозък. Още с поставяне на диагнозата, при някои болни може да се открият левкемични клетки и в гръбначно-мозъчната течност (ликвор). Допълнително, ако се налага, може да се проведат и други специализирани изследвания.

 

 

 

Хронична лимфоцитна левкемия

При кръвно изследване може да се установи намален брой червени кръвни клетки и характерно увеличение на общия брой на белите кръвни клетки, за сметка на увеличен брой функционално непълноценни лимфоцити (един от подвидовете бели кръвни клетки).

Биопсията на костен мозък установява увеличен брой на незрелите лимфоцити. Допълнително се провеждат и други изследвания, например ехография (ултразвук), с цел установяване на разпространението на процеса в други органи.

 

 

Хронична миелоидна левкемия (ХМЛ)

- Хронична фаза - в кръвта се установява силно повишен брой бели кръвни клетки (левкоцити), като процентът на бластите (незрели клетки) е под 5%. При изследване на костен мозък се установява наличие на голям брой клетки в него, за сметка на производството на повече левкоцити.

- Фаза на изостряне - бързо нараства броят на белите кръвни клетки (левкоцити) в кръвта и намалява броят на червените кръвни клетки и тромбоцитите. Увеличава се процентът на бластите (незрели клетки).

 

 

- Бластна криза - в периферната кръв и в костния мозък се откриват повече от 30% бластни (незрели) клетки. Има значителна анемия и намален брой тромбоцити.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Юлиан Иванов Райнов, д. м.

Специалност
Хематология
Медицинско заведение
Клиника по хематология и онкология, Военномедицинска академия, София
Медийни
партньори