За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Левкемия

Лечението се провежда с комбинирана химиотерапия, кортикостероиди, преливане на антитела и др, в зависимост от конкретния тип левкемия. Целите на лечението включват намаляване и контролиране на масата на левкемичните клетки и в най-добрия случай – изкореняване на злокачествения клон кръвни клетки с постигане на ремисия. Вероятността за рецидив след постигната ремисия е най-голяма през първите 3 години, като след шестата година рискът намалява до 3%.

При подходящи случаи метод за лечение е и костно-мозъчната трансплантация.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Юлиан Иванов Райнов, д. м.

Специалност
Хематология
Медицинско заведение
Клиника по хематология и онкология, Военномедицинска академия, София
Медийни
партньори