За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на млечната жлеза

НЗОК клинични пътеки

 

 

Като рискови фактори могат да се посочат:

 

 • Възраст – над 40 години, като най-голяма е честотата на заболяването при жени между 50 и 60 години.
 • Генетични рискови фактори - установено е, че в някои случаи ракът на млечната жлеза се дължи на мутации в определени гени. Жени, носители на такава мутация, имат около 80% по-висок риск от развитие на заболяването.  
 • Фамилна обремененост за рак на гърдата (по майчина линия) - рискът е по- висок при жени, чиито майки или сестри са развили рак на млечната жлеза.  
 • Жени, които не са раждали до 35-годишна възраст. 
 • Фактори, свързани с кърменето – някои данни сочат, че кърменето намалява риска от развитие на рак на гърдата, особено ако жената е кърмила продължително време. В този смисъл, жени, които не са кърмили са рискови за развитие на заболяването.  
 • Особености в менструацията – ранно настъпване на първата менструация (преди 11 години) и/или късна менопауза (след 55 години).  
 • Високи нива на естрогените след настъпване на менопауза. 
 • Продължителна употреба на орални контрацептиви. 
 • Доброкачествени заболявания на млечната жлеза, които имат потенциал за раково изменение. 
 • Затлъстяване.
 • Други канцерогенни фактори - физични и/или химични въздействия.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Красимир Орешков

Специалност
Онкология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори