За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на млечната жлеза

НЗОК клинични пътеки

 

 

Диагнозата се поставя по данни на жената за опипване на “бучка в гърдата” или промени по кожата, изтичане на секрет от зърното. При прегледа се установява локализацията на тумора и се прави опипване на подмишничната област за установяване на увеличени лимфни възли.

 

От инструменталните изследвания се използват:

 

  • Мамография - рентгеново изследване на млечната жлеза, при което се изобразява структурата на млечната жлеза. На този етап това остава основен диагностичен метод.

 

Вляво - нормална мамография, вдясно се вижда окръглено туморно образувание

 

 

 

  • Ехография на млечна жлеза - ултразвуково изследване на жлезата.
  • Биопсия - взимане на материал от „суспектното образувание“, който се изследва под микроскоп. На базата на резултата от микроскопското изследване може да се заключи за злокачествения или доброкачествения характер на „образуванието“. Биопсията на млечната жлеза може да бъде тънкоиглена аспирационна (с тънка игла се засмукват клетки от тумора, които да се изследват) или дебелоиглена, при която се взима по-голямо количество материал.

 

Биопсия

 

 

  • КТ (компютърна томография, скенер) - вид рентгеново изследване, което изобразява изследвания орган на тънки срезове и позволява да се наблюдават различни детайли в структурата.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Красимир Орешков

Специалност
Онкология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори