За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на млечната жлеза

НЗОК клинични пътеки

 

 

Основното лечение на заболяването е хирургичното – чрез оперативно отстраняване на тумора, както и околните лимфни възли. Освен операция се прилагат и химиотерапия и лъчетерапия. В отделните случаи подходът е различен: може да се започне с операцията и да се продължи с химио и/или лъчетерапия, или да се започне с химио-/лъчетерапия и да се продължи с операция. Различните комбинации се използват в зависимост от конкретния случай. Лечението на рака на гърдата се съобразява индивидуално с вида рак и с конкретния пациент. При поставена диагноза „рак на гърдата” пациентът трябва задължително да се информира за вида на тумора и за най-подходящото лечение за случая.

 

 

 

 

В зависимост от стадия и разпространението на процеса, операцията може да бъде отстраняване на цялата гърда, заедно с лимфните възли, или отстраняване само на част от нея (областта, в която е разположен тумора, със или без околните лимфни възли.

 

В случаите когато ракът на гърдата е хормон-чувствителен (определено чрез специфично изследване) може да се приложи хормонотерапия. Хормоналната терапия се осъществява посредством блокиране на естрогенното действие чрез антиестрогенни медикаменти или чрез потискане синтезата на естрогени. Болните с хормонално-позитивни тумори имат по-добра прогноза на заболяването.

 

 

Профилактиката срещу рака на гърдата включва преди всичко самопреглед от самата жена. Жената трябва да познава своите гърди и да може да различава промяната на нормалната структура. Опипването се извършва в право и легнало положение. Ръката от страната на гърдата, която ще се проверява, се поставя зад врата, а с другата ръка, с леки масажиращи кръгови движения се опипва внимателно гърдата. След това се преглежда и другата гърда. При най-малкото съмнение за изменение в нормалната структура на жлезата или при установяване на „подозрителна“ формация в гърдата е наложително провеждането на преглед при специалист мамолог.  

Провеждането на редовни медицински прегледи е от ключово значение за диагностициране на рака на гърдата в ранен стадий, когато е възможно успешно лечение на  заболяването.

 

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Красимир Орешков

Специалност
Онкология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори