За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на шийката на матката

За развитието на раково заболяване са необходими няколко години, но в някои случаи злокачественият просец може да настъпи и по-бързо.

Развитието на рак на маточната шийка се предшества от предракови изменения - преканцерози. Преканцерозите не се определят като рак, но след време може да прогресират към развитие на раково заболяване. Предраковите изменения на маточната шийка  са  дисплазия  I, II и III степен и Ca in situ (карцинома ин ситу), които са последователни стадии в прогресията на предраковите състояния. Друго означение на прекенцерозите на маточната шийка е съкращението CIN – цервикална интраепителиална неоплазия (CIN  I степен, CIN  II степен, CIN  III степен) .

 

 

 

Предраковите изменения на маточната шийка протичат без оплаквания, а първи симптоми на заболяването се появяват обикнивено когато просецът е много напреднал. Т.е цервикалният карцином няма ранни симптоми и появата на конкретни оплаквания е характерно за по-късните стадии на заболяването. Суспектни за рак на маточната шийка са:

  • Кървене, което е извън периода на менструация;
  • Кървене, след настъпила менопауза;
  • Кървене по време на полов акт или при гинекологичен преглед;
  • Болка по време на полов акт;
  • Болка в таза;
  • Оплаквания и от други органи, което може да е признак за наличие на метастази (разсейки);

 

Ракът на маточната шийка се разпространява (метастазира) по лимфен и по кръвен път в редица органи – кости, бели дробове, черен дроб, мозък и др. При напредване на заболяването туморният процес може да обхване и стената на пикочния мехур, пикочопроводите, горната част на влагалището, дебелото черво.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори