За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на шийката на матката

В миналото широко бе разпространено погрешното схващане, че ракът на маточната шийка се предава по наследство. Разбира се, генетичната предразположеност също има значение за развитието на злокачествен (раков) процес, но проучванията доказват, че в около 99% от случаите на рак на шийката на матката, причинителят е човешки папилома вирус (HPV). Съществуват над 100 различни типа (серотипа) HPV, като около 30 се предават по полов път и засягат ано-гениталната област и гениталните лигавици.

 

 

 

Рак на маточната шийка се предизвиква от продължителна инфекция с високорисков (онкогенен) серотип на вируса, предаван по полов път.

  • Високорисковите типове HPV са серотипове: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66, като типове 16 и 18 са най-честите причинители и са отговорни за развитието на рак на маточната шийка в около 70% от случаите.
  • Нискорисковите серотипове HPV най-често предизвикват появата на доброкачествени образувания (остри кондиломи) около входа на влагалището и/или ануса, и по-рядко във въртрешността на влагалището. Най-често срещаните нискорискови серотипове на вируса са типове 6 и 11. Те рядко може да предизвикат развитие на злокачествен процес, но инфекцията с тях е предразполагащ фактор за инфекция с вискорисков серотип.  

 

HPV е широко разпространен вирус. Около 80% от жените през живота си са имали  контакт с вируса, но не всички развиват раков процес на маточната шийка. В преобладаващия брой случаи имунната система елиминира вируса за няколко месеца.

 

 

Налична инфекция с HPV не означава, че задължително ще се развие раков процес в бъдеще. Важно условие за развитието на ракови изменения (дисплазия) в епителните клетки на маточната шийка е продължителна инфекция с високорисков щам HPV, но от значение са и някои допълнителни рискови фактори:

  • слаба имунна система;
  • наличие на други генитални инфекции;
  • тютюнопушене;
  • лоша интимна хигиена и др.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори