За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на шийката на матката

Преканцерозите на шийката на матката са лечими в 100% от случаите, което представлява възможност за предотвратяване развитието на рак.

  • При начални предракови изменения (лека дисплазия – I , II степен) може да се приложат различни методи за лечение: електротерапия с високочестотен ток, лазер- или криотерапия.
  • При тежка дисплазия и Ca in situ (карцинома ин ситу) се предприема процедура, наречена конизация – конусовидна ампутация на маточната шийка. Отстраненият по оперативен път участък от маточната шийка се изследва под микроскоп, като при липса на изменения във върха на „конуса“, процедурата постига окончателно излекуване. След успешно проведената конизация, редовните цитонамазки с колпоскопия са задължителни. Жени, на които е направена конизация са със запазени възможности за забременяване и износване на плода. 

 

 

 

 

При напреднало раково заболяване лечението включва операция, лъчелечение и химиотерапия.

  • Хирургичното лечение се състои в отстраняване на матката и маточната шийка, а в някои случаи и на околните лимфни възли, горната част на влагалището и яйчниците, в зависимост от стадия.
  • Лъчелечение чрез облъчване на малкия таз може да се проведе самостоятелно или след извършена операция.
  • Химиотерапия (прилагане на медикаменти, унищожаващи раковите клетки) се провежда при наличие на метастази (разсейки в други орагани).

 

Въпреки изброените възможности за лечение, карциномът на маточната шийка е с лоша прогноза. Поради това, от изключителна важност е предотвратяване развитието и задълбочаването на раковите изменения, чрез ефективна профилактика.  

 

 

Профилактичните мерки включват:

  • Контрол над рисковите фактори за инфектиране с HPV (виж рискови фактори)
  • Поставяне на ваксина срещу най-често срещаните серотипове на вируса.

 

 

  • Редовни гинекологични прегледи (поне 1 път годишно) с цитонамазка и колпоскопия
  • Своевременно лечение на предраковите състояния (преканцерози).

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори