За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Рак на шийката на матката

Матката е кух мускулест орган с форма на пясъчен часовник при нераждали и с крушовидна форма при раждали жени. Фукцията й е свързана с развитието на оплодената яйцеклетка и износването на плода. От горно-страничните части на матката изхождат двете маточни тръби (яйцепроводи), а посредством долната си част – маточна шийка, матката се свързва с влагалището.

 

 

Маточната шийка е изградена от екзоцервикс и ендоцервикс. Част от шийката се вдава във влагалището - екзоцервикс, като лигавицата на тази част е изградена от епител, еднакъв с този на влагалището. През дължината на шийката преминава канал, който свързва влагалището с кухината на матката. Ендоцервиксът или вътрешността на канала е „постлана“ с епител, различен от този на екзоцервикса. Границата между двата вида епител, в зависимост от възрастта и броя раждания, варира под или над нивото на външния отвор на канала (отвора към влагалището). Касае е се за едно плъзгащо преместване на лигавицата на ендоцервикса (канала) надолу към влагалището или нагоре към канала в зависимост от възрастта на жената. Границата между двата вида епител се нарича зона на трансформация и именно тази област е „обект“ на развитие на предракови и ракови изменения.

 

 

 

През репродуктивния период на жената границата между двата вида епител е видима - „изнесена“ е извън отвора на канала на маточната шийка, което я прави достъпна за фактори, отключващи развитието на раков процес. След менопаузата границата между двата вида епител се вдава обратно в канала, поради което може да се пропуснат настъпили изменения в тази зона, ако не се търсят целенасочено.

 

Ракът на шийката на матката (цервикален карцином) е вторият по честота рак сред жените след рака на млечната жлеза. Според данни на Световната здравна организация (СЗО) в света ежегодно се диагностицират около 500 000 нови случаи, а около 300 000 жени умират от този вид рак. У нас всяка година заболяват около 1000 жени и умират около 400, като тенденцията е за увеличаване броя на новодиагностицираните случаи. Засегнатите жени са от сравнително млади възрастови групи – между 25 и 60 години.

 

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори