За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Неправилно кръвосъсирване

НЗОК клинични пътеки

Тъй като заболяването е наследствено, то като рискови фактори могат да се посочат именно:

  • болни родители;
  • родители, носители на патологичен (дефектен) ген

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Лиана Герчева

Специалност
Хематология
Медицинско заведение
УМБАЛ "Св. Марина" - Варна, Клиника по хематология
Медийни
партньори