За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Неправилно кръвосъсирване

НЗОК клинични пътеки

Поставя се въз основа на хеморагичния (кръвоизливен) синдром при мъже, често с данни за фамилност и резултати от лабораторните изследвания.

  • При лабораторното изследване на показатели на кръвосъсирването се установяват характерни промени - силно удълженото време на съсирване и удълженото АРТТ (активирано парциално тромбопластиново време), често до безкрайност. Броят на тромбоцитите е нормален. Нормално е и времето на кървене, както и протромбиновото време (РТ). Установява се дефицит на ф.VIII при хемофилия А и на ф. IX при хемофилия В.
  • Възможна е и пренатална диагностика на плода: изследва се материал от околоплодните обвивки (хорионни въси), взети след 10-тата седмица на бременността.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Лиана Герчева

Специалност
Хематология
Медицинско заведение
УМБАЛ "Св. Марина" - Варна, Клиника по хематология
Медийни
партньори