За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Хемолитични анемии

НЗОК клинични пътеки

Рискови фактори за развитие на това заболяване са:

  • родители, носители на ген за дефект в хемоглобина и еритроцитите;
  • приемане на медикаменти, които могат да доведат до това заболяване;
  • дефект в метаболизма на някои вещества (липиди) и др.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Лиана Герчева

Специалност
Хематология
Медицинско заведение
УМБАЛ "Св. Марина" - Варна, Клиника по хематология
Медийни
партньори