За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Хемолитични анемии

НЗОК клинични пътеки

Хемолитични анемии, дължащи се на вътрееритроцитни дефекти:

  • Вродени:

- дефекти в мембранните протеини на еритроцитите (елиптоцитоза, сфероцитоза);

- дефекти в обмяната на веществата в еритроцитите;

- дефект в произвеждането на хемоглобин (таласемии, хемоглобинози).

 

  • Придобити:

- дефект в мембранните протеини.

 

 

Хемолитични анемии, дължащи се на извънеритроцитни фактори:

- дължащи се на собствени антитела, насочени към някоя структура на еритроцита;

- дължащи се на антитела, произведени в резултат на употреба на някои медикаменти;

- поради дефект в обмяната на липидите (вещества, участващи в структурата на клетъчната мембрана);

- механична хемолиза - при изкуствени сърдечни клапи и съдови протези;

- токсична хемолиза - при инфекции (малария, сепсис), отравяния с тежки метали, при обширни изгаряния, от змийска отрова.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Лиана Герчева

Специалност
Хематология
Медицинско заведение
УМБАЛ "Св. Марина" - Варна, Клиника по хематология
Медийни
партньори