За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Хемолитични анемии

НЗОК клинични пътеки

За диагностициране на заболяването от значение са данните от клиничната картина за анемия - бледост, отпадналост, лесна уморяемост, главоболие, шум в ушите, сърцебиене, болки в областта на кръста, немотивирано изпотяване, тежест в дясно подребрие, увеличена слезка, жълтеница.

 

Лабораторно изследване на кръвта - еритроцити, морфология на еритроцити, осмотична резистентност на еритроцити, хемоглобин, антитела, насочени срещу еритроцитите, желязо, хемоглобин, билирубин - директен и индиректен и др.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Лиана Герчева

Специалност
Хематология
Медицинско заведение
УМБАЛ "Св. Марина" - Варна, Клиника по хематология
Медийни
партньори