За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Хемолитични анемии

НЗОК клинични пътеки

Лечението се индивидуализира според конкретния вид анемия.

Вродените хемолитични анемии нямат специфично лечение, следят се показателите - еритроцити и специфично описателни показатели за еритроцитите (MCV - среден обем на еритроцитите, MCH - средно съдържание на хемоглобин в един еритроцит, MCHC – средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите и др.), хемоглобин, билирубин - директен и индиректен (т.е. обработен от черния дроб и необработен), желязо и др.

 

Дават се фолива киселина, железни препарати, вит. В12 при необходимост. При голямо понижаване на хемоглобина и/или еритроцитите в кръвта, се осъществява преливане на кръв или на еритроцитни концентрати.

 

 

Даване на венозен гама-глобулин - прилага се при автоимунни анемии. При автоимунни анемии еритроцитите се унищожават от антитела, а не от „клетки“.

 

Спленектомия - операция за отстраняване на слезката - органът, в който се разрушават „остарели“ и дефектни еритроцити.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Лиана Герчева

Специалност
Хематология
Медицинско заведение
УМБАЛ "Св. Марина" - Варна, Клиника по хематология
Медийни
партньори