За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Таласемия

НЗОК клинични пътеки

Причина за развитие на таласемиите е унаследяване на дефектен ген от болен родител или родител-носител на дефектния ген. Част от хората може да са носители на гена без той да се проявява, т.е. да няма анемия или тя да е лека. В тези случаи се касае за хетерозиготна форма на заболяването (таласемия минор), при която само един от двата гена е дефектен. При унаследяване на патологичен („дефектен“) ген за синтез на хемоглобин и от двамата родители се развива хомозиготната форма на заболяването (таласемия майор), която протича по-тежко, поради наличието на два патологични гена.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Атанас Радинов

Специалност
Хематология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори