За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Таласемия

НЗОК клинични пътеки

Малката таласемия обикновено не се нуждае от друго лечение, освен прилагане на фолиева киселина, необходима за нормално протичане на кръвотворенето.

Голямата таласемия изисква преливане на еритроцитни концентрати още от детска възраст с цел да се поддържа хемоглобинът над определени стойности (над 90g/l), за да се осигури нормален растеж и развитите на детето.

Прилагат се медикаменти за извличане от организма на излишното желязо, тъй като дефектните еритроцити бързо се унищожават и отделеното от техния хемоглобин желязо постъпва в кръвта, а когато е във високи стойности може да се натрупва в различни органи и да нарушава тяхната структура и функции (хемохроматоза). При много тежко протичащи случаи се прибягва до отстраняване на слезката (далака) по оперативен път.

Профилактиката на заболяването включва провеждане на генетична консултация при лица носители на патологичен ген, с цел установяване на вероятността за предаване на заболяването в поколението.

 

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Атанас Радинов

Специалност
Хематология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори