За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Недоимъчни анемии

НЗОК клинични пътеки

При железен дефицит:

 

  • Характерни оплаквания за анемия - отпадналост, чувство за студ, несъответно на температурата, шум в ушите, кожни и лигавични симптоми и др.
  • Лабораторни изследвания:

- намаляване количеството на хемоглобина, MCV (middle cell volume - среден обем на еритроцитите) - под 80 fl;

- морфология на еритроцити (микроскопско изследване на формата им) - наблюдават се еритроцити с променена форма (предимно с овална форма, достигащи до пръчковидни). Наблюдава се избледняване на нормалния им цвят (хипохромни еритроцити), което е резултат от намаленото количество хемоглобин в тях.

 

 

При недостиг на фолиева киселина и вит. В12:

 

  • Оплаквания от клиничната картина - хематологични, стомашно-чревни и неврологични симптоми.
  • Лабораторно изследване на кръв – установяват се характерните за анемичен синдром  понижен брой на червени кръвни клетки и/или понижено количество на съдържащия се в тях хемоглобин. Еритроцитният показател MCV е над нормата (най-често над 100-110 fl.);
  • Микроскопско изследване на материал от костния мозък, получен чрез костно-мозъчна пункция. Това изследване се предприема само в случаи на трудности в поставянето на диагнозата.
  • Други изследвания:

- Гастроскопия с биопсия - това е изследване с оптична тръба, с която през устата се достига до стомаха, който се оглежда и при необходимост се взима материал за изследване от него (биопсия). Това изследване цели да установи има ли заболяване на стомаха, което да е причина за намалено производство или липсата на вътрешен фактор.

 

 

  • Тест на Shilling – представлява изследване на усвояването на радиоизотопно белязан вит В12. Маркираният по този начин вит. В12 се приема първоначално без, а след това паралелно с вътрешен фактор (съединение, необходимо за резорбцията на вит. В12). Следи се отделянето на белязания вит. В12 с урината.
  • Търсене на антитела към париеталните клетки на стомаха, които произвеждат вътрешен фактор.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Юлиан Иванов Райнов, д. м.

Специалност
Хематология
Медицинско заведение
Клиника по хематология и онкология, Военномедицинска академия, София
Медийни
партньори