За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Износване на ставния хрущял

НЗОК клинични пътеки

Диагнозата се поставя на база снета анамнеза от пациента за наличие на:

  • болка в съответната става, засилваща се при натоварване;
  • затруднено движение;
  • скованост

 

Рентгенографията е основното изследване за доказване на заболяването. Прави се рентгенова снимка на засегнатата става и симетричната й, за сравнение (снима се в анфас, профил, полупрофил и под различни ъгли). Така се изследват ширината на ставната кухина, наличието на остеофити (костни шипове), промяната на костното вещество в близост до ставата, промяната на нормалната форма на костите, чуждите тела в ставното пространство (парченца отчупена кост - ставни мишки).

Освен че потвърждава диагнозата, рентгенографията характеризира тежестта на раменната артроза, която заедно с болката и другите симптоми определя и най-подходящото за пациента лечение.

 

нормална става вляво, стеснена ставна кухина вдясно

 

При това заболяване няма характерни лабораторни изменения, които да го доказват или отхвърлят. При активиране на заболяването може да се наблюдава ускорена СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите), което представлява кръвен лабораторен показател.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори