За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Ревматоиден артрит

НЗОК клинични пътеки
  • Средна и горна възраст
  • Често боледуване от инфекциозни болести
  • Други членове от семейството с това заболяване - родители, баби и дядовци, братя и сестри и др.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори