За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Ревматоиден артрит

НЗОК клинични пътеки

Диагнозата ревматоиден артрит се поставя трудно (в някои от случаите), като първата стъпка е взимането на данни по оплакванията на болните:

- сутрешна скованост;
- болка в засегнатите стави;
- оток на ставата;
- зачервяване и затопляне на мястото.

 

  • Лабораторни изследвания - наблюдава се повишение на белите кръвни клетки (левкоцити), повишена скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ) и на С- реактивен протеин (CRP) - промени, показващи наличие на възпалителен процес.
    • Изследва се ревматоиден фактор - антитела от типа ИгМ (IgM) - позитивни при 70% от болните. В последно време се определят и ревматоидни фактори от типове ИгА и ИгГ.

 

  • Пункция и пункционна биопсия - изследват се съответно ставната течност и материал от околоставните мембрани.

 

  • Артроскопия – през направен малък разрез в кожата на пациента се вкарва тънка оптична тръбичка (с лещи и светлинна система) се прониква в ставата и се оглежда отвътре.

 

 

  • Рентгеново изследване – обикновено в ранните фази на заболяването се наблюдават по-скоро оттичане на меките околоставни тъкани отколкото други болестни отклонения. различават се 4 стадия на рентгенови промени:

 

 

 

o   околоставна остеопороза;

o   леко стесняване на ставната кухина и единични костно-хрущялни дефекти;

o   изразено стесняване на ставната кухина и множество дефекти;

o   промените от (3) и натрупване на съединителна тъкан в ставната кухина;

 

  • ядрено-магнитен резонанс – този вид диагностичен метод е нерентгенов метод, при който върху образ на монитор (с помощта на компютър) се наблюдават излъчваните от тялото сигнали, които се образуват под въздействието на мощен магнит. При ревматоиден артрит този метод може да даде данни за увреждане на ставната синовиална мембрана и ставния хрущял на много по-ранен етап от заболяването.

 

  • КТ (компютърна томография, скенер) - вид рентгеново изследване, даващо подробности от вътрешността на ставата.

 

  • костна сцинтиграфия – костната сцинтиграфия е диагностична процедура, която открива болестни промени в костите чрез визуализиране на метаболитната активност на костното вещество. Костната сцинтиграфия е много чувствително изследване и може да установи някои заболявания преди другите образни методи. Инжектира се радиоизотоп, като това вещество се натрупва специфично само в костите. Натрупването му е толкова по-голямо, колкото по-висока е метаболитната активност в зоните на костта, които са наранени или болестно променени.

 

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори