За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Остеопороза

НЗОК клинични пътеки

Като рискови фактори за поява и развитие на остеопороза могат да се посочат:

 

  • Недостатъчно излагане на слънце – недостатъчно получаване на витамин Д;

 

 

 

  • Липса на разнообразно и пълноценно хранене – необходимо е в ежедневното меню да присъства задължителното количество калций

 

 

  • Напреднала възраст
  • Значение има също фамилната обремененост - генетичните фактори са свързани главно с метаболитната активност на костните клетки.
  • Рисков фактор е и женският пол, както и телесното тегло - слабите и високи жени развиват по-често остеопороза в сравнение с тези с наднормено тегло. Това се свързва с участието на телесните мазнини в образуването на женски полови хормони.
  • Расовата принадлежност – смята се, че хората принадлежащи към европеидната раса (с бяла кожа) и монголоидната раса са предразположени в по-голяма степен от развитие на остеопороза в сравнение с негроидната раса 
  • Друг рисков фактор е имобилизацията - физическото натоварване е стимул за изграждането на скелета, докато обездвижването е важен рисков фактор за развитие на остеопороза.
  • Алкохол - хроничното консумиране на голямо количество алкохол повлиява костната плътност и повишава риска от фрактури, особено в по-напреднала възраст. Това се свързва с токсичен ефект върху костните клетки, с хранителен дефицит при тези лица, с нарушен метаболизъм на вит. Д.
  • Неконтролирано приложение на някои медикаменти – кортикостероиди, антиепилептични медикаменти

 

 

  • Тютюнопушенето също засилва размера на костната загуба. Допуска се, че никотинът потиска функцията на клетките, произвеждащи костно вещество (остеобласти) и повлиява функцията на някои хормони, имащи отношение към костната плътност.

 

 

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Тестове

 

 

Тест за риска от остеопороза


Медийни
партньори