За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Остеопороза

НЗОК клинични пътеки

За поставянето на диагнозата остеопороза най-важно е осъществяването на медицинския преглед, при който се търсят данни за симптоми за болки по костите и счупвания или чести счупвания.

 

Изследвания, които се правят с цел диагностициране на заболяването са:

  • Рентгенография - забелязва се по-голяма прозрачност на костите, която е резултат от намаляването на костната им плътност.

 

 

  • Остеодензитометрия - неинвазивен метод за оценка на костната плътност. (Днес се използват най-често два метода - двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия и ултразвукова остеодензитометрия.)

 

 

 

 

  • Костна биопсия - пробождане най-често в хълбочната кост и взимане на малко количество костен материал за микроскопско изследване.

 

 

  • Биохимични маркери - изследва се кръвен калций и количеството му в урината, колагенови фрагменти, кисела фосфатаза и др.

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Тестове

 

 

Тест за риска от остеопороза


Медийни
партньори