За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Перде на окото

НЗОК клинични пътеки

 

 

 

Процесът на образуване на катарактата все още не е добре изучен. Приема се, че под влияние на различни фактори (светлина, промени в съотношението калций/фосфор в кръвта, смущения в обмяната на лещения епител, в пропускливостта на лещената капсула и др.) се получава превръщане на разтворимите лещени белтъци в неразтворими.

 

При топлинната катаракта е налице увреждане на лещата от инфрачервените лъчи, на които е подлагано окото за дълъг период от време. Среща се при работещи в среда с високи температури (стоманолеари, работници – стъклари и др.). При този вид катаракта са характерни „напукванията” на предната лещена капсула.

 

Лъчевата катаракта най-често се причинява от излагане на рентгенови лъчи. При нея се наблюдават предни субкапсулни изменения с потъмняване на задния полюс на лещата. Подобен, но по-мощен, е ефектът при увреди от отделените неутрони при ядрени аварии. Йонизиращите лъчения също могат да доведат до увреждане на лещата след продължително въздействие.

 

Електричната катаракта се дължи на преминаване на електрически ток през тялото, при което може да се развие катаракта след седмици или месеци.

 

При контузии е възможно лещената капсула да се увреди, като това довежда след време до травматична катаракта, под формата на розетка. След перфорация на роговицата също често се получава катаракта.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Мария Янева

Специалност
Очни болести
Медицинско заведение
СБАЛОБ „ЗОРА”, Бул. „Мария Луиза” N191
Медийни
партньори