За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Перде на окото

НЗОК клинични пътеки

 

 

Лечението на катарактата може да бъде консервативно и оперативно.

При консервативното лечение се прилагат различни медикаментозни препарати. Това лечение не може да възстанови намаленото зрение при катарактата и не е алтернатива на хирургичното. Медикаментозното лечение може само да забави процесите на изменения.

 

 

 

 

Към настоящия момент хирургичното лечение на катарактата е основно средство за справяне с това заболяване.

 

Съществуват различни хирургични техники, които са разработени и са се наложили във времето:

  • екстракапсулна екстракция;
  • интракапсулна екстракция;
  • фокоемулсификация - посредством ултразвук се раздробява лещеното ядро, след което с фин разрез се отстранява лещата.

 

Основно при тези методи е отстраняването на увредената леща и замяната и с изкуствен имплант.

 

 

 

 

 

 

В здравната система на Република България хирургичното лечение на катаракта се поема от Националната здравноосигурителна каса, като пациентът заплаща само импланта.

 

 

С цел профилактика на заболяването е необходимо да се избягват рисковите фактори като излагане на слънце и йонизиращи лъчения, предпазване от травми. Много добра профилактика е носенето на слънцезащитни очила.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Мария Янева

Специалност
Очни болести
Медицинско заведение
СБАЛОБ „ЗОРА”, Бул. „Мария Луиза” N191
Медийни
партньори