За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Макулна дегенерация

НЗОК клинични пътеки

 

 

  • замъглено или намалено централно зрение - много често се открива късно, тъй като здравото око компенсира загубата в зрението на болното. Пациентите търсят лекарска помощ едва когато се засегне и другото око.
  • скотоми – слепи петна в областта на най-ясно виждане. Получават се в резултат на директната атрофия на фоточувствителни клетки в областта на макулата.
  • метаморфопсия – правите линии изглеждат изкривени, а обектите може да изглеждат в различен цвят във всяко око.
  • микропсия – обектите изглеждат смалени в едното око. Получава се при оток и подуване в макулата, което причинява раздалечаване на отделните фоторецепторни клетки, което се тълкува от мозъка като намаление на обектите.
  • намалено възстановяване на зрението след експозиция (излагане) на ярка светлина

 

 

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Кремена Тодорова

Специалност
Очни болести
Медицинско заведение
ГПСМП ДЛЛОЗ „Светлина” ООД, СБАЛОБ „Зора”
Медийни
партньори